Úspech na medzinárodnej výtvarnej súťaži Children´ Art Center v Macedónii

V októbri 2013 sme sa zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže, ktorú organizovalo Centrum detského umenia v Skopje, hlavnom meste Macedónskej republiky. Súťaž bola zameraná na detskú výtvarnú tvorbu, podnecujúca výtvarný prejav detí s cieľom vzbudzovať radosť z tvorby, farieb, plná hravosti. Jej úlohou bolo zbúrať pomyselné hranice medzi ľuďmi vo svete a dať zmysel spolupatričnosti.
Téma bola voľná, v podstate deti mali čerpať zo svojho každodenného života, zapojiť svoju fantáziu, zážitky a skúsenosti. Do súťaže sa zapojilo sedem žiakov z elokovaných tried ZUŠ Poltár – Málinec, Kalinovo pod vedením p. uč. Bc. Moniky Račkovej: Drahoslava Vyhrabáčová, Veronika Vargová, Rastislav Kamenský, Martin Račko, Milina Lacová, Svatava Lacová, Zina Karáseková.

Image

Naša žiačka Veronika Vargová, študentka druhého stupňa, z elokovanej triedy v Kalinove, získala jedno z prvých miest vo svojej kategórii. Obdržala vzácny diplom a jej meno sa ocitlo i na vyhodnotiacom bulletine a propagačných materiáloch tejto súťaže rozoslaných do 9 štátov. Toto umiestnenie získala z viac ako dvesto výtvarných prác.

Image

Mladej výtvarníčke Veronike Vargovej srdečne blahoželá jej triedna učiteľka Bc. M. Račková a vedenie ZUŠ Poltár. Jej práca bude zdobiť fotogalériu v ZUŠ Poltár a diplom bude určite motiváciou aj pre iných talentovaných výtvarníkov našej školy.
ZUŠ Poltár ďakuje aj ostatným žiakom za účasť, ktorí sa zapojili s radosťou do tejto súťaže. Talent a výtvarná práca Veroniky Vargovej reprezentovala nielen ZUŠ a mesto Poltár, ale aj Slovenskú republiku.
Bc. Monika Račková
učiteľka výtvarného odboru

 

Print Friendly, PDF & Email