Portréty 2013 – koncertný cyklus New music for kids & teens

Žiaci a učitelia hudobného odboru ZUŠ v Poltári sa už druhý krát zapojili do celoslovenského projektu Portréty, ktorého cieľom je propagácia, interpretácia hudby skladateľov 20. a 21. storočia. Súčasne je to i veľká výzva pre skladateľov, aby komponovali hudbu pre deti a mládež. Obohatením tohto ročníka bolo, že organizátor New music for kids & teens zapojil skladateľov z viac ako 45 krajín.

Image

Jednotlivé ZUŠky si vybrali z databázy krajiny, ktorých hudbu chceli prezentovať na svojich koncertoch. Samozrejme vyberal sa repertoár podľa nástrojových možností jednotlivých ZUŠ v sólovej, komornej i súborovej hry. ZUŠ Poltár prezentovala hudbu skladateľov Lotyšska a Belgicka, dramaturgia koncertu bola zostavená i zo skladieb slovenských autorov ako J. Hatrík, M. Novák, S. Hvozdík, S. Košnár, L. Kuruc, V. Kubička, I. Kopáčik, T. Frešo, F. Király. Zaujímavosťou bolo, že harmónia, nové neobvyklé výrazové prostriedky hudby (spev vtákov, poklepy na telo nástroja…), dynamika a celková agogika zaujala deti, ktoré interpretovali svoje skladby. Jednotlivé čísla programu boli moderované, poslucháči sa tak zoznámili so životom i dielom autorov 20. a 21. storočia. Obohatením koncertu bola obrazová videoprodukcia, koncert sa natáčal na DVD záznam, ktorý bude zverejnený na www.zuspt.eu.

Image

Vyvrcholením celého podujatia tohto koncertného cyklu bol slávnostný koncert v Dome umenia v Košiciach dňa 4.11.2013, na ktorom sa zúčastnili poprední predstavitelia hudobného a kultúrneho života Slovenskej Republiky, samotný garant festivalu Mgr. art. Ivan Schiller Art. D. a umelci európskych krajín, ktorí pripravovali ďalšie koncerty vážnej hudby tohto festivalu. Portréty sú súčasťou celosvetového festivalu ISCM World New Music Days 2013 a festival s 90 – ročnou históriou, ktorý sa prvý krát uskutočnil na Slovensku v európskom meste kultúry v Košiciach. Na tomto koncerte sa do užšieho výberu dostali i žiaci zo ZUŠ Poltár trio priečnych fláut – Deniska Garajová, Radka Gombalová a Danielka Švantnerová, ktoré interpretovali skladbu Ikova Kováčika Zmrzlinový pohár – Citrónová, Jahodová, Punčová.

Image

I keď počas štúdia na ZUŠ žiaci interpretujú skladby všetkých slohových období od renesancie až po súčasnosť, moderná hudba 20. a 21. storočia, či populárna, jazz, rock… je už súčasťou ich záujmu i motiváciou o štúdium a prezentujú túto hudbu v sólovej hre, tanečných kapelách, komornej hre… na rôznych kultúrnych a koncertných produkciách.

ImageImage

Mgr. Ľuboslava Slebodníková
riaditeľka ZUŠ Poltár

 

Print Friendly, PDF & Email