Projekt Zuška do uška

Projekt „Zuška do uška“  Celoškolský projekt- pre žiakov a ich učiteľov  Hudobného, literárno-dramatického, výtvarného odboru “Zuška do uška“ (pesničky našej zušky) Kto sa zapojí do tvorivosti? Žiak a tvoj učiteľ. Čia múza (tvorivý nápad, báseň, hudba, kresba – maľba) bude realizovaná. Môže to byť jednotlivec, ale aj kolektív. Propozície: vytvor báseň (2 – 3) slohy – názov

Print Friendly, PDF & Email

Blue Girl´s

Aj dievčatá majú na to… Po mnohých úspešných vystúpeniach skupiny „Juniors band“ z Poltárskej ZUŠ sa aj naše dievčatá rozhodli založiť si svoju vlastnú skupinu „dievčenskú“.S veľkým zanietením sa pustili do nacvičovania , aby to stihli po najbližší verejný koncert.Nebolo to vôbec jednoduché, lebo okrem Bianky Němcovej, ktorá hrá aj v kapele „Juniors band“, ostatné

Print Friendly, PDF & Email

Juniors Band

Hudobná, populárna,… skrátka“moderná hudba“ je j súčastnosti neoddeliteľnou súčasťou všetkých muzikantov, ktorí študujú na zuške v Poltári. Keď v školskom roku 2007/2008 sa na zuške začala vyučovať gitara pod vedením pána učiteľa Ing. Ladislava Černáka hneď po necelom roku sa tu sformovala kapela, ktorá si demokratickým spôsobom navrhla názov „Junior´s Band. Za odbornej pomoci pána

Print Friendly, PDF & Email

Pripravujeme

P Kultúrno-spoločenské podujatia ZUŠ Železničná 6, Poltár v školskom roku 2012/2013   P.č. Názov podujatia Dátum podujatia Spoločenský dosah Charakteristika podujatia Miesto konania Organizátor 1. Hurá škola – ZUŠka volá – koncert 5. 9. 2014 Verejnosť mesta Poltár Koncert v rámci kultúrneho leta mesta Poltár a začiatku školského roka ZUŠ Poltár Tribúna pred DK Poltár

Print Friendly, PDF & Email

Tanečný odbor

Do tohto odboru je možné sa prihlásiť od 5 rokov, horná hranica je neobmedzená. V prípravnom štúdiu sa vyučujúci zameriavajú na hravé činnosti, sprostredkujúce poznávanie jednoduchých výrazových prostriedkov. Potom nasleduje dvojročná tanečná príprava, po ktorej sa pridávajú predmety – klasický, ľudový tanec a tanečná prax, neskôr kreatívny, džezový a historický tanec. V klasickom tanci sa

Print Friendly, PDF & Email

Literárno – dramatický odbor

Literárno – dramatický je odbor sa významnou mierou podieľa na všestrannom rozvoji osobnosti dieťaťa, hlavne dramatickou hrou, ktorá je podstatnou zložkou dramatickej výchovy. Deti začínajú prípravnou dramatickou výchovou, neskôr pribúdajú ďalšie predmety – slovesnosť a prednes či pohybová výchova. V LDO sa učia deti milovať slovenský jazyk, svoju materinskú reč, vážiť si ju a vedieť

Print Friendly, PDF & Email