Mladí umelci interpretovali hudbu 20. a 21. storočia – Portréty 2015Vytlačiť
 

Dňa 12.11.2015 sa zišli mladí umelci a ich učitelia Základnej umeleckej školy v Poltári na verejnom koncerte v koncertnej sále ZUŠ za účasti rodičov, priateľov, ale i študentov stredných škôl, kde interpretovali na rôznych nástrojoch hudbu 20. a 21. storočia.

Mladí umelci interpretovali hudbu 20. a 21. storočia – Portréty 2015

Koncert Portréty 2015 je súčasťou spoločného celoslovenského a európskeho projektu Portréty, ktorého organizátorom je New Music for Kids and Teens.

Cieľom koncertného projektu je:

  • priniesť súčasný hudobný jazyk na najnižší stupeň hudobného vzdelávania na Slovensku – ZUŠ
  • aktívne zapojiť deti a mládež do realizácie nových partitúr
  • získať nových poslucháčov a interpretov súčasnej hudby
  • poskytnúť prostriedok pre spoznávanie súčasnej hudby európskych a mimoeurópskych národov.

Mladí umelci interpretovali hudbu 20. a 21. storočia – Portréty 2015

Jednotlivé programové čísla boli prezentované v obrazovej i textovej podobe diaprojektorom na stenu v koncertnej sále, kde si jednotliví žiaci mohli prezrieť i portréty súčasných skladateľov, či zapozerať sa do partitúr jednotlivých skladieb. Tento koncert bol podmienený interpretáciou skladieb G. Kurtága, ktorý využíval nové výrazové i technické prostriedky hudby ako sú: glissandá, hra lakťom, päsťou, dizonancie podporené pedálmi, ale súčasne dával priestor k tvorbe tónu, emocionálnemu prežívaniu interpreta.

Mladí umelci interpretovali hudbu 20. a 21. storočia – Portréty 2015

Vedenie ZUŠ udelilo na koncerte ceny: za najlepšiu interpretáciu skladby celého koncertu Denise Garajovej – priečna flauta, za interpretáciu skladieb G. Kurtága – Adam Kubaliak, Miriam Strašková a Bronka Garajová – klavír, za interpretáciu skladieb slovenského autora – Patrícia Bystrianská, Tamara Stieranková – klavír, za interpretáciu skladby najmladšieho účastníka – Tomáš Fehérpataky – klavír, za interpretáciu komornej skladby  – Pavol Trnavský – klarinet a Alžbeta Kováčová  – saxofón. Mladí umelci boli odmenení umeleckými trofejami a bohatým potleskom celého publika.

Mladí umelci interpretovali hudbu 20. a 21. storočia – Portréty 2015

Programový bulletin a dvd záznam koncertu ZUŠ posiela do Bratislavy organizátorom New Music for Kids and Teens a súčasne základná umelecká škola v Poltári bude zverejnená na verejnom portáli a celoslovenskom plagáte Portréty 2015.

Mgr. Ľuboslava Slebodníková
riaditeľka ZUŠ Poltár

Mladí umelci interpretovali hudbu 20. a 21. storočia – Portréty 2015

Mladí umelci interpretovali hudbu 20. a 21. storočia – Portréty 2015

Mladí umelci interpretovali hudbu 20. a 21. storočia – Portréty 2015

Mladí umelci interpretovali hudbu 20. a 21. storočia – Portréty 2015

Print Friendly, PDF & Email