Cesta za umením VIII. Prešov

ZUŠ POLTÁR 18.5.2018 smerovala do Prešova, metropoly Šariša. Cieľom umeleckého zájazdu je, aby žiaci ZUŠ sa stretli s pravým umením v originálnom prostredí… Tak sme navštívili Šarišskú galériu, kde sme si pozreli 4 expozície s odborným výkladom lektora – expozícia „Plató“ sa zaoberala vzťahom módy a umenia, jedinečná výstava celoživotného diela klasika modernej košickej maľby 20. storočia – Juraja Collinásyho, 24.ročník medzinárodnej súťaže kresleného humoru na tému „pivo“, ktorú organizuje karikaturista Fedor Vico, figurálne kresba a maľba 2018 – výber prác žiakov Strednej umeleckej školy v Prešove.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum pamiatkovej zóny Prešova, no dominantou bol nový slovenský muzikál NIKOLA ŠUHAJ… 3 hodinový umelecký zážitok v nás zanechal obrovský dojem, hudba, tanečné choreografie, kostýmy, scéna, piesne a samotné výkony spevákov, zbory… naše slovenské.. až slovanské melódie, vtip, humor.. tradície… To všetko nás vyprovokovalo k veľkému aplauzu pre umelcov.Cesta za umením je opäť dôkaz spolupráce žiak.. učiteľ.. rodič.., veď je úžasné, ak spolu sa nadchýname UMENÍM.Ľ. S.

Print Friendly, PDF & Email