Celoštátna XI. súťažná prehliadka ZUŠ SR a ČR v hre na keyboarde

Dňa 27.3.2018 sa uskutočnila celoštátna prehliadka s medzinárodnou účasťou v hre na keyboarde. Hlavným cieľom súťaže je žiakov motivovať v hre na tento populárny nástroj, hľadať odborné postupy, ktoré budú posúvať kvalitu vyučovania u pedagógov i žiakov v tomto nástroji. Záujem o túto súťaž každý rok stúpa, evidentná je i rastúca kvalita výkonov, ktorá dosahuje vo vyšších ročníkoch skoro poloprofesionálnu úroveň. Odborný seminár súťaže je zameraný na nové poznatky, skúsenosti a trendy, čo potvrdzuje aj zmysluplnosť vyučovania hry na tieto populárne hudobné nástroje. Okrem sólovej hry na súťaži sa prezentovala aj komorná hra na keyboardy alebo v kombinácii s iných nástrojmi.

 

ZUŠ Poltár reprezentovala Martina Severíniová v 2. kategórii, ktorá sa umiestnila v striebornom pásme. Prvý krát sa tejto súťaže zúčastnil i Samuel Foltán, ktorý v 4. kategórii v silnej konkurencii získať čestné uznanie.

ZUŠ Poltár blahoželá keyboardistom i p. uč. Ondejovi Gállovi a Olegovi Kováčovi DiS art. za prípravu.

 

Mgr. Ľuboslava Slebodníková DiS art.

Print Friendly, PDF & Email