„BANSKOŠTIAVNICKÉ KLADIVKÁ 2016“

ZUŠ v starobylom baníckom meste Banská Štiavnica hostila v stredu 11. mája účastníkov prvej klavírnej prehliadky „Banskoštiavnické kladivká 2016“. Neboli to banícke kladivká z erbu tohto krásneho mesta, ale kladivká rozoznievajúce struny koncertných klavírov, ktoré zvolali do Banskej Štiavnice šikovných klaviristov z celého Slovenska.

Na prvom ročníku tejto prehliadky zameranej na interpretáciu súčasnej slovenskej hudby pre detského interpreta sa medzi súťažiacimi predstavili aj žiaci našej ZUŠ Poltár – Tomáš Fehérpataky a Tamara Stieranková z triedy p.uč. Mgr. art. Márie Sihelskej.

Banskoštiavnické kladivká 2016

connect_photo (3)

connect_photo (2)

Špecifikom tejto prehliadky, bola výzva učiteľa banskoštiavnickej ZUŠ Martina Jánošíka všetkým slovenským skladateľom, aby sa tvorivo zúčastnili na tvorbe Zborníka klavírnych skladieb pre detského interpreta. Na túto výzvu reagovalo viacero mladých nadaných autorov.

Počas klavírnej prehliadky „Banskoštiavnické kladivká“ sa predstavilo 30 súťažiacich z rôznych kútov Slovenska, ktorí boli podľa veku zaradení do 5 kategórií.

Interpretačné výkony hodnotila odborná porota z Akadémie umení v Banskej Bystrici v zložení: doc. Mgr. art. Eva Cáhová, ArtD. (predsedníčka poroty), doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD. a Mgr. art. Marta Nemcová.

connect_photo (8

Po obedňajšej prestávke nasledovala odborná prednáška na tému: „Inštruktívna tvorba banskobystrických skladateľov“ doc. Jany Škvarkovej určená prítomným pedagógom.

connect_photo (11)

Vyvrcholením celého dňa bolo slávnostné vyhodnotenie. Tomáš Fehérpataky, ako druhý najmladší účastník prehliadky, súťažil v I. kategórii a umiestnil sa v striebornom pásme. Taktiež Tamara Stieranková skončila vo svojej III. kategórii v striebornom pásme.

Banskoštiavnické kladivká 2016

Na záver bola pre všetkých zúčastnených pripravená sladká odmena – torta TIRAMISU, ako cena riaditeľky ZUŠ Banská Štiavnica Mgr. Ireny Chovanovej.

Ďakujeme!

 

Print Friendly, PDF & Email