„Môj prvý koncert“

„Môj prvý koncert“ žiaci prípravných ročníkov ZUŠ Poltár dnes otvorili koncertnú sezónu r. 2020. V úvode p. riaditeľka v neformálnom rozhovore s deťmi sa rozprávali o tom, čo vlastne koncert je. Že to sú oni – interpréti /nové slovo sa naučili/, nástroje, skladatelia, skladbičky, učiteľ, zvukári, moderátor, kamera, … obecenstvo-rodičia, ale aj krásny programový bulletin

Môj prvý koncert a výstavu 30.1.2020

S prianím všetkého dobrého v Novom roku, Vás pozývame na Môj prvý koncert a výstavu, tešíme sa, že nás svojou účasťou podporíte. (M.R.) Účinkovať budú deti prípravných ročníkov všetkých odborov. Práve oni otvárajú koncertnú sezónu 2020 ZUŠ Poltár.

Projekt Zuška do uška

Projekt „Zuška do uška“  Celoškolský projekt- pre žiakov a ich učiteľov  Hudobného, literárno-dramatického, výtvarného odboru   ZUŠ-KA DO UŠKA Projekt ZUŠ-ka do uška  (pesničky našej ZUŠ-ky) je celoškolským projektom pre žiakov a ich učiteľov hudobného, literárno – dramatického a výtvarného odboru. Cieľom projektu jednotlivých odborov je rozvoj kreativity, tvorivých aktivít  – elementárnej kompozície, tvorby ilustrácií, literárnej