Dni mesta Poltár 2021

17.9.2021 Základná umelecká škola mestu: Hudobným darom a poďakovaním ľuďom – osobnostiam Poltára, ktorí pre svoje mesto urobili a naďalej robia všetko pre ľudí bolo koncertné vystúpenie učiteľov ZUŠ Poltár i Mládežníckeho centra pri Katolíckom kostole sv. Cyrila a Metóda v Poltári. Svojou precítenou hrou p.uč. Norberta Lakatoša, DiS.art. /klavír/, Mgr.art. Martiny Bohunickej /husle/ a

Priestory zušky v budove „katastra“ sú pripravené

Tak sme to zvládli, triedy hudobného, výtvarného odboru, riaditeľstvo, ekonomický úsek…. zušky v budove „katastra“ sú pripravené pre našich žiakov. Ďakujem všetkým učiteľom, pracovníkom TS, že sme technicky pripravili priestory a presťahovali zušku z 3.poschodia internátu. Otvorenie šk.r. 2.9.2021 o 13,hod. v budove internátu v koncertnej sále. Prijímacie pohovory trvajú do 14.9.2021 od 13.00 do