Vianočný koncert ZUŠ Poltár 2021

Šťastné a veselé, požehnané sviatky Vám želá naša ZUŠka. Prijmite malý darček aj od nás v podobe videokoncertu. Zo srdca želáme všetkým more zdravia, oceán lásky a toľko umenia koľko si len prajete. Príjemný umelecký zážitok. (M.R.)

Print Friendly, PDF & Email

Jesenné dozvuky 2021 – Poltár ZUŠ

Milí rodičia, žiaci a priatelia Zušky Poltár, kým Vám pošleme hudobný pozdrav Vianočného koncertu, započúvajte sa do milej hudobno – výtvarnej prezentácie pod názvom „Jesenné dozvuky“, ktoré sme pre Vás natáčali už počas dištančného vyučovania. Veríme, že snaha Vašich detí i učiteľov bude pre Vás najmilším darčekom. Prajeme Vám príjemný umelecký zážitok.

Print Friendly, PDF & Email

Dni mesta Poltár 2021

17.9.2021 Základná umelecká škola mestu: Hudobným darom a poďakovaním ľuďom – osobnostiam Poltára, ktorí pre svoje mesto urobili a naďalej robia všetko pre ľudí bolo koncertné vystúpenie učiteľov ZUŠ Poltár i Mládežníckeho centra pri Katolíckom kostole sv. Cyrila a Metóda v Poltári. Svojou precítenou hrou p.uč. Norberta Lakatoša, DiS.art. /klavír/, Mgr.art. Martiny Bohunickej /husle/ a

Print Friendly, PDF & Email

Priestory zušky v budove „katastra“ sú pripravené

Tak sme to zvládli, triedy hudobného, výtvarného odboru, riaditeľstvo, ekonomický úsek…. zušky v budove „katastra“ sú pripravené pre našich žiakov. Ďakujem všetkým učiteľom, pracovníkom TS, že sme technicky pripravili priestory a presťahovali zušku z 3.poschodia internátu. Otvorenie šk.r. 2.9.2021 o 13,hod. v budove internátu v koncertnej sále. Prijímacie pohovory trvajú do 14.9.2021 od 13.00 do

Print Friendly, PDF & Email

PRIJÍMACIE POHOVORY 2021

Milí rodičia, blíži sa začiatok školského roka 2021/22, a tak ako každoročne robíme 2. kolo prijímacích pohovoroch. Nájdete nás na ZUŠ, Železničná 5 (bývalá budova katastra), alebo telefonicky na osobné stretnutie. Tešíme sa na Vaše deti, aby sme v nich mohli rozvíjať ich talent.

Print Friendly, PDF & Email

Sťahovanie ZUŠ

Po nepríjemnej výpovedi Spojenej školy Zuške z budovy internátu a rokovaniach s VÚC BB v krátkom čase sa technicky /maľovanie,podlahy,elektrika,internet…/ pripravuje 1.poschodie budovy bývalého katastra… za pomoci technických služieb a VPP mesta Poltár, ktorým ďakujeme za pomoc. Sťahovanie majetku skoro celej školy je veľmi náročné, ktoré v dovolenkovom období sme začali 6.júla. Tu budú individuálne

Print Friendly, PDF & Email

ORGAN

Klik na video ORGAN – kráľ nástrojov ohúril žiačku Bronku Garajovú, ktorá si za asitencie Mariky Sihelskej zahrala Fugu od G.Ph.Telemanna

Print Friendly, PDF & Email