Výtvarníci zo ZUŠ Poltár úspešní na medzinárodnej výstave v Prahe – Madame Humanité

Motto výstavy:   “Vše co je krásné, je zrovna tak užitečné, jako to, co je jen užitečné.“ ​ Cieľom výstavy bolo zapojenie žiakov a študentov v umeleckej tvorbe neformálnym vzdelávaním, či tvorivou činnosťou a rozvíjaním osobných vedomostí a umeleckých zručností. Vzhľadom nato, že je to medzinárodná výstava ide i poznanie svetových a kultúr a medzikultúrneho učenia, záujmov o svoje okolie a dianie vo svete.

Print Friendly, PDF & Email

Metodický deň v Tisovci

Učitelia a žiačky Nina Fitalová – flauta, Andrea Hedvigyová-akordeón sa zúčastnili metodického DŇA V TISOVCI , boli súčasťou otvorených hodín, seminárov. VYVRCHOLENÍM bol koncert všetkých zúčastnených, ako hostia vystúpil akordeónový orchester ZUŠ z Lipany a študenti Konzervatória BB. Hudba, bohaté skúsenosti odborníkov obohatili všetkých prítomných a umelecký zážitok sa vryl hlboko do sŕdc prítomných.

Print Friendly, PDF & Email

Ples Rimavská Sobota

Kultúrny program mladých umelcov ZUŠ Poltár na významnom plese v RIMAVSKEJ SOBOTE zaujal hostí nielen z regiónu, ale i poslancov Národnej rady SR. Opäť sme reprezentovali nielen zušku, ale i mesto Poltár. Vďaka patrí nielen prázdninujúcim študentom, ale i p. učiteľom Ing. L. Černákovi, V. Berkyovej a Ľ. Slebodníkovej.      

Print Friendly, PDF & Email

Môj prvý koncert – žiaci prípravných ročníkov otvorili novú koncertnú sezónu roku 2018

Novú koncertnú sezónu 2018 otvárajú vždy tí najmladší umelci, žiaci prípravných ročníkov všetkých odborov Základnej umeleckej školy v Poltári. Pútavý názov „Môj prvý koncert“ prezrádzal, že na pódiu vystúpili po prvýkrát žiaci – interpréti v hre na rôznych nástrojoch. Koncertnú sálu zdobili panely výtvarných prác našich malých výtvarníkov. Aj programový bulletin  bol graficky dotvorený prácou Silvie Hroncovej

Print Friendly, PDF & Email

Vianočná akadémia elokovaného pracoviska v ZŠ Kalinovo

Každoročne žiaci elokovaného pracoviska v Kalinove spestria svojím programom vianočné obdobie. Dňa 22. 12. 2017 za účasti p. starostu Šarkana, učiteľov, rodičov i žiakov a p. riaditeľa Mgr. Mella sa hudbou a tancom vytvorila Vianočná atmosféra.  Pani učiteľka Mgr. Andrea Jamborová a jej žiaci sa predstavili hrou na klavíri tradičnými koledami, sólovými i štvorručnými skladbami. Žiaci tanečného odboru sa predstavili tanečnými

Print Friendly, PDF & Email

Vianočný koncert darček pre rodičov ZUŠ-ky v Poltári

Slávnostná atmosféra, výzdoba školy a koncertnej sály dňa 21. decembra 2017 privítala rodičov, starých rodičov a priateľov na tradičnom „Vianočnom koncerte“.  Malí i väčší interpréti na rôzne nástroje hudobným darčekom kolied, skladieb svetových i domácich skladateľov obdarili publikum.             Nechýbal ani balet, či spev, komorná hudba a zborové skladby speváckeho zboru Krištálik. Prekvapením bola skupinová

Print Friendly, PDF & Email

Výtvarníci zo ZUŠ Poltár úspešní na medzinárodnej výstave v Prahe – Madame Humanité

Motto výstavy:   “Vše co je krásné, je zrovna tak užitečné, jako to, co je jen užitečné.“ ​ Cieľom výstavy bolo zapojenie žiakov a študentov v umeleckej tvorbe neformálnym vzdelávaním, či tvorivou činnosťou a rozvíjaním osobných vedomostí a umeleckých zručností. Vzhľadom nato, že je to medzinárodná výstava ide i poznanie svetových a kultúr a medzikultúrneho učenia, záujmov o svoje okolie a dianie vo svete.

Print Friendly, PDF & Email