ZOBCOVÁ FLAUTA

  • – ľahko ovládateľný dychový nástroj sa vyučuje od 5 rokov. Okrem radosti z hry je i „LIEČITEĽKOU“‚ respiračných detských chorôb a astmy. Deti, ktoré majú problém s výslovnosťou „r,l,s,t“ i na odporúčanie logopéda sa v priebehu 1 roka naučia správne vyslovovať tieto spoluhlásky. Nuž a po 3-4 rokoch prechádzajú na klarinet, saxofón, priečnu flautu… Hrajú v duete, sólo za sprievodu klavíra, či gitary.
Print Friendly, PDF & Email