Úspech mladých spevákov na PMU 2015

Úspech spevákov na Pódium mladých umelcov 2015

Nadregionálna súťaž 14 umeleckých škôl – Pódium mladých umelcov, sa stala tradíciou, na ktorej sa stretávajú mladí talentovaní umelci. Keďže hudobný odbor v sebe zahŕňa množstvo hudobných nástrojov, každý rok medzi sebou súťažia iné nástroje. Tento rok si ZUŠky medzi sebou rozdelili súťaž v speve, klavíri a akordeóne. Dňa 10.4 2015 sa na ZUŠ v Poltári konala súťaž v speve. Naši speváci sa rozhodli obhájiť svoj úspech spred troch rokov, kedy na PMU 2012 v ZUŠ Jesenskom získali výborné umiestnenia. Súťaže sa zúčastnilo 34 spevákov z rôznych ZUŠ – Hnúšťa, Rimavská Sobota, Balog nad Ipľom, Veľký Krtíš, Lučenec, Tornaľa,  Fiľakovo, Revúca a Poltár. Predsedníčkou poroty bola Mgr. Zlata Vondrová – dlhoročná pedagogička na ZUŠ a Konzervatóriu v Košiciach. Členmi poroty boli učitelia ZUŠ – Agnesa Kuraliová a Mgr. art Patrik Kobela. Repertoár piesní bol zostavený z ľudových piesní, detských, ale aj umelých klasických piesní a piesní 20. a 21. storočia. ZUŠ v Poltári reprezentovalo 7 žiakov. V prvej kategórii bol najmladším účastníkom Tomáško Fehérpataky (z triedy p. uč. Mgr. art. Márii Sihelskej), ktorý si svojím výkonom vysúťažil krásne zlaté pásmo. V druhej kategórii, ktorá bola najpočetnejšia (17 súťažiach) našu školu reprezentovali Barborka Almášiová (z triedy p. uč. Mgr. art. Márii Sihelskej) bronzové pásmo,   Lukáš Urbančok – zlaté pásmo, Michaela Szepesyová – zlaté pásmo a Sára Partlová – zlaté pásmo ( žiaci z triedy p. uč. Mgr. Dagmar Vývlekovej DiS art). V tretej kategórii nás reprezentoval Mirko Dirbák (z triedy p. uč. Mgr. art. Márii Sihelskej), ktorý získal strieborné pásmo a v poslednej kategórii naša najstaršia žiačka – Karin Uhríková (z triedy p. uč. Mgr. Dagmar Vývlekovej DiS art), ktorá získala krásne zlaté pásmo. Korepetítormi boli Mgr. art. Mária Sihelská, Mgr. Katarína Kubaliaková DiS art a Ondrej Gáll. Najväčším úspechom celej súťaže je získanie laureáta – absolútneho víťaza celej súťaže. Pred tromi rokmi ho vyhrala naša žiačka Michaela Matejková a sme radi, že aj tento rok titul laureát získala opäť žiačka našej školy – Sára Partlová, ktorá porotu zaujala svojou farbou hlavu, no najmä celkových výrazom a prednesom skladby Aliho Brezovského – Sen hviezdy. Všetkým súťažiacim gratulujeme a prajeme veľa chuti, trpezlivosti a najmä pracovitosti pri nacvičovaní nových piesní.

                                                                                  Mgr. Dagmar Vývleková DiS art.

 

 

Tomáš Fehérpataky - I. katerória

II. kategória

II. kategória

Sára Partlová - laureát súťaže PMU 2015 - spev

Sára Partlová – laureát súťaže PMU 2015 – spev

Naši žiaci MPU 2015 - spev

Naši žiaci PMU 2015 – spev

Print Friendly, PDF & Email