Úspech mladých gitaristov ZUŠ Poltár na Celoslovenskej súťaži „ Smižanská gitara“

Mladí začínajúci gitaristi Filip Malček v kategórií A a Tomaš Halaj v kategórii B z triedy p.uč. Michala Nagyho, zažili svoj prvý úspech na Celoslovenskej súťaži „Smižanská gitara“, ktorej organizátorom bola ZUŠ M. Pajdušáka v Smižanoch na Spiši. I napriek pandemickej situácií sa uskutočnila online gitarová celoslovenská súťaž, kde podmienkou bolo zahrať repertoár minimálne 2-3 skladieb charakterovo a slohovo odlišných v danom časovom limite. Smižanská gitara má dlhoročnú tradíciu 12. ročníkov. Sponzorom súťaže bol i Fond na podporu umenia.
Do súťaže sa zapojilo 94 súťažiacich z 39 zušiek z celého Slovenska, ktorých hodnotila porota umelcov Miloš Slobodník, Karol Samulečík a predsedom poroty bol prof. Jozef Haluza. Porota vyjadrila obdiv, že i napriek forme dištančného vzdelávania dokázali pedagógovia pripraviť svojich zverencov na celoslovenskú súťaž, ktorá mala veľmi dobrú úroveň, ocenili výber repertoárov a výkony najvyšších kategórií žiakov II. stupňa dosahovali umeleckú úroveň študentov, ktorí môžu pokračovať na konzervatóriách. Riaditeľka ZUŠ gratuluje mladým gitaristom i p. uč. M. Nagymu za prípravu svojich zverencov. Veríme, že naše verejné podujatia, koncerty i súťaže sa opäť dostanú pred svoje obecenstvo, veď hudba a umenie je povzbudením tela i duše.

Mgr. Ľuboslava Slebodníková, DiS.art. riaditeľka školy

Print Friendly, PDF & Email