OTVORENIE ŠK. ROKU NA ZUŠKE 4.9.2023 o13,00 hod. v koncertnej sále ZUŠ

Milí žiaci a rodičia, 🍀

4.9.2023 Vás pozývame na otvorenie šk.roku v ZUŠke o 13,00 hod. v koncertnej sále ZUŠ na 1.poschodí internátu Spojenej školy /novoprijatí žiaci/. Tr.učitelia oslovia svojich ročníkových žiakov a dohodnú sa o stretnutí v konkrétny čas i deň. Veríme, že ste si oddýchli a začneme spolu muzicírovať, maľovať, tančiť a hrať divadlo.

🎶🥁💃🎹🎨🎻🪗🎷🎤🎸🎭🎵🃏

Print Friendly, PDF & Email