„Môj prvý koncert“

„Môj prvý koncert“ žiaci prípravných ročníkov ZUŠ Poltár dnes otvorili koncertnú sezónu r. 2020. V úvode p. riaditeľka v neformálnom rozhovore s deťmi sa rozprávali o tom, čo vlastne koncert je. Že to sú oni – interpréti /nové slovo sa naučili/, nástroje, skladatelia, skladbičky, učiteľ, zvukári, moderátor, kamera, … obecenstvo-rodičia, ale aj krásny programový bulletin s kresbou výtvarníka. PŠkári výtvarníci vyzdobili koncertnú sálu krásnymi prácami – maľbou, kresbou. Nuž a v závere sme sa všetci zhodli, že je to kultúrno-spoločenská udalosť, na ktorú sa pekne oblečieme, pozveme priateľov, či pani učiteľky zo ZŠ. A tak zbavení trémy začali naši PŠkári hrať, spievať, tancovať, či už ako sólisti, alebo spolu s p. učiteľmi. Po bohatom potlesku obecenstva boli odmenení darčekom a sladkou čokoládou z RZ. Vďaka rodičom i p. učiteľom za prípravu svojich najmenších žiakov našej ZUŠ. Ľuba Slebodníková.

Print Friendly, PDF & Email