GOMBOVEC FEST 2023

ZUŠ Poltár so svojími žiakmi spestrili 2. deň podujatia GOMBOVEC FEST 2023

Skoro hodinový program si vypočuli rodičia, priatelia zušky i verejnosť, vďaka patrí učiteľom hud. odboru.

Stánok workshopu Zušky viedla p.uč. Monika Račková, kde deti maľovali ornamenty, či svoje návrhy. …ale aj posledné písmena Á, R sú dielom p.uč. N.Gazikovej a M.Račkovej.

Aj naša p.uč. Miška Belušíková svojou zručnosťou v hačkovani predstavila svoj stánok. Zuška predsa vždy prispieva ku kultúre mesta Poltár 💚ĽS

Print Friendly, PDF & Email