Oznam a prevádzka Základnej umeleckej školy v Poltári od 8.3.2021

Vážení rodičia, učitelia školy a žiaci, oznamujeme Vám, že po  zverejnení nových úloh  UZNESENIA  VLÁDY č.123 zverejnené v Zbierke zákonov SR č.94 /2021 Z. z. – mimoriadna informácia č.15 i vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu i na COVID  AUTOMAT pokračuje  ZUŠ Poltár i elokované pracoviská v režime podľa usmernení MŠVVaŠ a prevádzka školy bude nasledovná: