Opýtaj sa hviezdy

Naša škola ZUŠ sa zapája sa do súťaže TASR. Účel súťaže Cieľom súťaže je podporiť aktivity zamerané na predchádzanie užívaniu návykových látok a informovať o rizikách s tým spojených v cieľovej skupine žiakov I. , II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Súťaž má zároveň pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja. Relácie s Matejom Tóthom,