ZUŠ za svoje úspechy získalo už 2 krát CENU MESTA Poltár

ZUŠ v Poltári privítala v šk.r. 2023/24 skoro 170 nových žiakov vo svojich 4 odboroch. Je to zásluhou aj ich umeleckej činnosti, výchovných koncertov pre MŠ, ZŠ, výtvarných výstav, okresnej súťaže TALENTÍK Múz 2023, vynikajúcich výsledkov na nadregionalnej súťaži PMU a 5 celoslovenských súťažiach, ale i programov žiakov a učiteľov v okrese a meste Poltár. ZUŠ za svoje úspechy získalo už 2 krát CENU MESTA Poltár. Tento rok ju za svoje umelecké zásluhy a šírenie dobrého mena v regióne i na Slovensku získala Mgr.art. Mária Sihelská 🎹. Krásnym darom bolo 8.9. i koncertné vystúpenie kolegov ZUŠ klavíristu Norberta Lakatoša, Dis.art., saxofonistu Ela Ģörčiho a speváčky Mgr.art. Gabrielly Papp. Veríme, že sa nám bude naďalej dariť a zriaďovateľ bude nápomocný v rozvoji a vytváraní podmienok pre umeleckú výchovu žiakov ZUŠ v celom okrese Poltár. ĽS

Print Friendly, PDF & Email