Voľné pracovné miesta

Riaditeľka Základnej umeleckej školy, Železničná 6, 987  01 Poltár v zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: učiteľa gitary Miesto výkonu práce:

Print Friendly, PDF & Email