Voľné pracovné miesta

Základná umelecká škola, Železničná 6, 987  01 Poltár v zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:

  • učiteľa hudobného odboru – hra na klavíri, keyboarde (čiastočný úväzok)

Dátum nástupu do práce: 1. 2. 2018

Miesto výkonu práce: Poltár

Požadované vzdelanie : vyššie odborné vzdelanie (Konzervatórium) alebo vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa – pedagogický smer – učiteľ umeleckých predmetov

Prax: v odbore, vítaná na ZUŠ

Osobnostné predpoklady a zručnosti : komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilnosť, samostatnosť, zodpovednosť, tvorivosť

Ďalšie požiadavky: práca s PC, ovládanie programov MS Word, Excel vítané

Uchádzači o pracovnú pozíciu predložia doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu
  • overené doklady o nadobudnutom vzdelaní
  • profesijný životopis

Vybraný uchádzač pred nástupom do zamestnania predloží v zmysle zákona:

  • bezúhonnosť – výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
  • zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná)
  • ovládanie štátneho jazyka (preukazuje sa, ak požadované vzdelanie bolo získané v inom jazyku ako v štátnom jazyku)

 

Kontaktné údaje: 
Základná umelecká škola, Železničná 6, 987 01 Poltár
tel.: 047  4222 058, 0905 262 227, 0911 170 044
email: 
luboslava.slebodnikova@gmail.com
www.zuspt.eu

Mgr. Ľuboslava Slebodníková,
riaditeľka školy

Print Friendly, PDF & Email
%d blogerom sa páči toto: