Voľné pracovné miesta

Riaditeľka Základnej umeleckej školy, Železničná 6, 987  01 Poltár v zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:

Riaditeľka Základnej umeleckej školy, Železničná 6, 987  01 Poltár v zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:

učiteľa tanečného odboru

Miesto výkonu práce: Základná umelecká škola, Železničná 6, 987 01 Poltár

Termín nástupu: 1. september 2021

Úväzok: plný úväzok

Platové podmienky: podľa platných tabuliek odmeňovania pedagogických zamestnancov

Požadované kvalifikačné predpoklady:  V zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 Uchádzač o pracovné miesto predloží nasledovné doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný profesijný životopis
  • doklad o nadobudnutí požadovaného vzdelania
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti
  • súhlas na použitie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať doporučene na adresu školy:

Základná umelecká škola

Železničná 6

987 01 Poltár

Kontaktné údaje: Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy – 0905 262 227, 047 4222 058, email: luboslava.slebodnikova@gmail.com, www.zuspt.eu

Iné požiadavky na uchádzačov:

  • morálne a charakterové predpoklady
  • komunikatívnosť
  • samostatnosť, organizačné schopnosti, kreativita
  • ovládanie práce s počítačom, word, excel

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
%d blogerom sa páči toto: