Dôležité

  D ô l e ž i t é Prosíme rodičov aby rešpektovali termíny, ktoré vyplývajú zo zákona, súvisiace s prihlasovaním a odhlasovaním detí zo Základnej umeleckej školy. Môžete tak urobiť – k polroku do 31.1. (1) – ku koncu roku 30.6. (*1) * Dieťa neodhlásené ku koncu školského roka, bude automaticky zaradené do úväzku

Print Friendly, PDF & Email