Projekt Zuška do uška

Projekt „Zuška do uška“  Celoškolský projekt- pre žiakov a ich učiteľov  Hudobného, literárno-dramatického, výtvarného odboru “Zuška do uška“ (pesničky našej zušky) Kto sa zapojí do tvorivosti? Žiak a tvoj učiteľ. Čia múza (tvorivý nápad, báseň, hudba, kresba – maľba) bude realizovaná. Môže to byť jednotlivec, ale aj kolektív. Propozície: vytvor báseň (2 – 3) slohy – názov