Voľné pracovné miesta

 

Základná umelecká škola, Železničná 6, 987  01 Poltár v zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:

 • učiteľa výtvarného odboru
 • Dátum nástupu do práce: 9. 2017

Miesto výkonu práce: Poltár a elokované pracoviská Kokava nad Rimavicou, Ožďany

Požadované vzdelanie : vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa – učiteľ výtvarného odboru (vítaná je aj absolvovaná umelecká priemyslovka)

Prax: v odbore na ZUŠ vítaná

Osobnostné predpoklady a zručnosti : komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilnosť, samostatnosť, zodpovednosť, tvorivosť

Ďalšie požiadavky:

 • práca s počítačom – pokročilý
 • ovládanie programov: world, skicár, painnet, pizap, zonerphoto, photoshop

Uchádzači o pracovnú pozíciu predložia doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu
 • overené doklady o nadobudnutom vzdelaní, príp. osvedčenia z kurzov
 • profesijný životopis

Vybraný uchádzač pred nástupom do zamestnania predloží v zmysle zákona:

 • bezúhonnosť – výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná)
 • ovládanie štátneho jazyka (preukazuje sa, ak požadované vzdelanie bolo získané v inom jazyku ako v štátnom jazyku)

Kontaktné údaje:

Základná umelecká škola, Železničná 6, 987 01 Poltár

tel.: 047  4222 058, 0905 262 227, 0911 170 044

email: luboslava.slebodnikova@gmail.com

www.zuspt.eu

Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy

 

 

 

Základná umelecká škola, Železničná 6, 987  01 Poltár v zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:

 • učiteľa tanečného odboru
 • Dátum nástupu do práce: 9. 2017

Miesto výkonu práce: Poltár a elokované pracovisko Hrachovo

Požadované vzdelanie : vyššie odborné vzdelanie (Konzervatórium), vysokoškolské vzdelanie – učiteľ tanca

Prax: v odbore, vítaná na ZUŠ

Osobnostné predpoklady a zručnosti : komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilnosť, samostatnosť, zodpovednosť, tvorivosť

Ďalšie požiadavky: práca s PC, ovládanie programov  – MS Word…

Uchádzači o pracovnú pozíciu predložia doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu
 • overené doklady o nadobudnutom vzdelaní
 • profesijný životopis

Vybraný uchádzač pred nástupom do zamestnania predloží v zmysle zákona:

 • bezúhonnosť – výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná)
 • ovládanie štátneho jazyka (preukazuje sa, ak požadované vzdelanie bolo získané v inom jazyku ako v štátnom jazyku)

Kontaktné údaje:

Základná umelecká škola, Železničná 6, 987 01 Poltár

tel.: 047  4222 058, 0905 262 227, 0911 170 044

email: luboslava.slebodnikova@gmail.com

www.zuspt.eu

Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy

 

 

Základná umelecká škola, Železničná 6, 987  01 Poltár v zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:

 • učiteľa hudobného odboru – gitara (zatiaľ čiastočný úväzok)

 

Dátum nástupu do práce: 1. 9. 2017

Miesto výkonu práce: Poltár (príp. elokované pracoviská)

Požadované vzdelanie : vyššie odborné vzdelanie (Konzervatórium) alebo vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa – pedagogický smer – učiteľ umeleckých predmetov

Prax: v odbore, vítaná na ZUŠ

Osobnostné predpoklady a zručnosti : komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilnosť, samostatnosť, zodpovednosť, tvorivosť

Ďalšie požiadavky: práca s PC, ovládanie programov MS Word, Excel, skúsenosti s ozvučovacou technikou, práca v hudobnej kapele vítané

Uchádzači o pracovnú pozíciu predložia doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu
 • overené doklady o nadobudnutom vzdelaní
 • profesijný životopis

Vybraný uchádzač pred nástupom do zamestnania predloží v zmysle zákona:

 • bezúhonnosť – výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná)
 • ovládanie štátneho jazyka (preukazuje sa, ak požadované vzdelanie bolo získané v inom jazyku ako v štátnom jazyku)

Kontaktné údaje:

Základná umelecká škola, Železničná 6, 987 01 Poltár

tel.: 047  4222 058, 0905 262 227, 0911 170 044

email: luboslava.slebodnikova@gmail.com

www.zuspt.eu

Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy

 

Print Friendly, PDF & Email