Rada školy ZUŠ Poltár, Železničná 6
P.č. Meno a priezvisko Delegovaný za
1. Slávka Rapčanová zástupca za rodičov
2. Ing. Jana Bystrianská zástupca za rodičov
3. Miroslava Lacová zástupca za rodičov
4. Martina Laudárová zástupca za rodičov
5. Ing. Ladislav Černák zástupca za pedagogických zamestnancov
6. Mgr. art. Mária Sihelská zástupca za pedagogických zamestnancov
7. Mgr. Denisa Uhrinová zástupca za nepedagogických zamestnancov
8. Daniel Kamas zástupca za zriaďovateľa z radu poslancov
9. Bc. Martina Tóčiková zástupca za zriaďovateľa z radu poslancov
10. Mgr. Martina Brisudová zástupca za zriaďovateľa z radu poslancov
11. MVDr. Július Balog zástupca za zriaďovateľa z radu poslancov
Print Friendly, PDF & Email